Niveluri de certificare

Cand obţineţi certificat SAP, Dvs. vă înlăturaţi la o comunitate exclusivă de experţi de afaceri. Astăzi, mai mult de 140,000 de consultanţi şi utilizăroti de SAP pe scară mondială fac parte de această comunitate. Certificare SAP este variantă cea mai bună opţine pentru organizaţiile să identifice şi evalueze  expertiza de consultanţi săi externi sau angajaţiilor săi, care garantează, că au competenţe necesare pentru punerea în aplicare eficientă şi operarea cu soluţiilor SAP. În acest sens au fost elaborate mai multe oportunităţi de educaţie continuă şi de certificare, care crează condiţii de dezvoltare şi avansare în carieră a ficărui care a ales să fie calificat în domeniul SAP. Veţi putea obţine un certificat pentru fiecare dintre următoarele niveluri:

Certificat Associate

Necesită cunoştiinţe minime de aplicaţii SAP, necesare ale fiecărui consultant de SAP, garantând folosirea succesivă a unei game largi de posbile soluţii SAP. Trecând acest nivel de certificare, Dvs. veţi;

  • Dobândi certificat recunoscut şi admis, care va fi evaluat de clienţii Dvs.
  • Dispune de un ajantaj clar faţă de concurenţii Dvs. pe piaţa forţei de muncă
  • Îndeplini sarcinilor stabilite cu mai multă încredere în propriile capacităţi

Certificat Professional

Necesită experienţă dovedită, cunoaşterea proceselor de afaceri şi o înţelegere mai strânsă aplicaţiilor SAP. Trecând acest nivel de certificare, Dvs. veţi:

  • Demonstra atât experienţă cât şi cunoştiinţe într-un proces de examinare mai greu
  • Promota o acreditare relevantă şi bine plătită pe scară mondială
  • Gestiona şi îndeplini angajamentelor şi sarcinilor stabilite

Certificat Master-level

Necesotă cunoştiinţe experte demonstrate privind aspecte specifice ale funcţionării software-ul şi tehnologia SAP, precum şi posibilitatea de a intoduce inovaţii şi soluţii de optimizare, care îndeplinesc cerinţele tehnice şi cele de afaceri ale organizaţiei.

Indiferent care nivel de certificare veţi alege, Certificarea SAP ajută la creşterea formarea profesională a persoanelor sau organizaţiilor, care doresc semn distinctiv, prin care să exceleze în piaţa locurilor de muncă de astăzi.

Doriţi să stiţi mai mult? Ne puteţi contacta pe sales.romania@asap.bg sau +40 316300863.