Condiții de utilizare

Prin accesarea, cautarea si/sau folosirea acestui web site, confirmați automat că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord să fiți legat de acești termeni și că veți respecta toate legile și reglementările aplicabile, inclusiv acele care guvernează control asupra exporturilor și reexporturile. La neacceptarea acestor termeni va rugam sa nu folositi acest web site.

Acest site poate contine alte înștiințări asupra proprietătii și informației despre drepturile de autor, condițiile care trebuie respectate și urmate. Informațiile de pe acest site pot conține inexactități tehnice sau erori tipografice.

Informatiile pot fi schimbate sau actualizate fara notificare. ASAP poate aduce îmbunătățiri și/sau schimbări în produsele și programele descrise în aceste informații în orice moment, fără notificare.

ASAP nu este responsabila pentru exactitatea informațiilor puse la dispoziție și destinatarul utilizează aceste informații pe propria râspundere. ASAP nu dă garanții că problemele raportate la folosirea informațiilor date de ASAP vor fi rezolvate. Prin furnizarea informației, ASAP nu acorda nici-o licenta pentru drepturi de autor, patente sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

ASAP nu vrea sa primeasca informații confidențiale sau date personale prin intermediul site-ului nostru. Vă rugăm să rețineți că orice informații sau material trimis către ASAP, NU vor fi considerate confidențiale. Atunci când trimiteți către ASAP informații sau materiale, acordați lui ASAP licență nerestricționată și irevocabilă de a folosi, reproduce, exporta, executa, modifica, transfera și difuza aceste materiale sau informații, de asemenea acceptați că ASAP este liber să folosească toate ideile, concepțiile, tehnologiile sau tehnicile, care trimiteți pentru orice scop. Cu toate acestea, nu vom dezvălui numele dumneavoastra sau altfel nu vom publica faptul ca ati trimis materiale sau alte informații decât dacă: (a) primim acordul dumneavoastră să folosim numele Dvs.; sau (b) vă înștiințăm în prealabil că materialele sau alta informație, dată de Dvs. într-o anumită secțiune acestui site, va fi publicată sau folosită aîntr-o altă modalitate în legătură cu numele Dvs.; sau (c) dacă suntem obligați prin lege să facem acest lucru.

Disponibilitate globală

Informația publicată de ASAP World Wide Web, poate să conțină referinte sau trimiteri la produse ASAP, programe și servicii care nu sunt anunțate în țara dumneavoastră. Astfel de trimiteri nu sunt destinate să sugereze că ASAP intenționează să anunțe aceste produse, programe sau servicii în țara dumneavoastră. Luați legătură cu reprezentantul local de vânzări ASAP pentru informații referitoare la  programele sau serviciile la care puteți avea acces.

Obligațiile ASAP cu privire la produsele și serviciile sunt gestionate doar de contractele prin care acestea sunt furnizate. Daca obtineți un produs sau serviciu de la ASAP înafară de acest site și fără un acord, acel produs sau serviciu se furnizează "ASA CUM ESTE", fără nici o garantie, explicită sau implicită, și folosirea acestui produs sau serviciu se face pe propriul risc.

Legături de afaceri

ASAP nu este responsabil pentru niciun alt site pe care ati putea accesa prin acesta. Când accesați un site în afară de cel al lui ASAP, chiar dacă acesta include logo-ul ASAP, vă rugăm, întelegeți că acesta este independent de ASAP și ASAP nu are control asupra conținutului acelui web site. În plus, un link la un site non-ASAP nu înseamnă că ASAP susține sau își asumă responsabilitatea pentru continutul sau utilizarea unor astfel de site-uri. Ține de Dvs. să luați măsuri pentru a vă asigura că orice selectați pentru folosire nu conține viruși, "viermi", "cai troieni" și alte elemente de natura distructivă.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA ÎN VIGOARE, ÎN NICI UN CAZ ASAP NU ESTE RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU REZULTATE DIN UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU DE LA ORICE ALT WEB SITE CONECTAT, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITĂRI, PROFITURI PIERDUTE, ÎNTRERUPERI DE ACTIVITATE, PIERDERI DE PROGRAME SAU ALTE DATE DIN SISTEMUL DUMNEAVOASTRA DE INFORMARE SAU ALTUL, CHIAR DACA AM FOST INFORMAȚI ÎN MOD EXPRES DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

TOATE INFORMAȚIILE SUNT FURNIZATE DE ASAP DOAR ÎN SENSUL „AȘA CUM ESTE”. ASAP NU FURNIZEAZĂ REPREZENTĂRI SAU GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANTII IMPLICITE PENTRU APLICARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Vandabilitate și neîncălcarea drepturilor

ASAP poate oricând să revizuiască acești termeni prin actualizarea acestui anunț. Prin utilizarea acestui site vă dați acordul că veți fi legat de aceste revizuiri și vă obligați să vizitați periodic această pagină pentru a vă familiariza cu Termenii actuali de care sunteți obligați.

 

Doriţi să stiţi mai mult? Ne puteţi contacta pe sales.romania@asap.bg sau +40 316300863.