Declarație

CONDUCERII „ASAP” EOOD
PENTRU POLITICA CALITĂŢII ŞI SECURITĂŢII INFORMAŢIONALE

Conducerea „ASAP” se angajează cu suport şi îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor oferite, satisfăcând pe deplin cerinţelor clienţilor şi societăţiilor. Managementului efectiv şi minimizarea efectelor adverse asupră securităţii informaţiionale fac parte din întreagă politică şi strategiei firmei.

Conducerea acceptă să respectă cerinţele de aplicare legale şi cele adoptate în mod voluntar, referitoare la crearea performanţei, şi protejarea securitatea informaţională.

Conducerea se angajează la executarea următoarele:

POLITICA CALITĂŢII

  • „ASAP” EOOD declarează, că scopul iniţial administraţiei şi întregul personal este să satisfacă nevoilor clienţilor, conform condiţiile stabilite şi reglementărilor în vigoare. Ne străduim continuu să asigurăm servicii moderne, eficiente şi de calitate, adaptate pe pieţei libere şi competitive cu calitate, corespunzătoare cerinţelor actuale şi viitoare ale clienţilor şi la un preţ avantajos.
  • „ASAP” EOOD monitorizează permanent nivelul de satisfacţie clienţilor şi examină recomandărilor lor, cerinţelor şi reclamaţiilor, folosind acest fel pentru îmbunătăţirea calităţilor.
  • „ASAP” EOOD suportă o echipă de angajaţi cu înaltă calificare şi are grijă pentru menţinerea unei atmosfere favorabile. Efectuează training pentru îmbunătăţirea calificării personalului şi motivaţia lui pentru muncă de înaltă calitate şi ajustarea internă pentru îmbunătăţirea continuă şi măsurabilă în munca zilnica. Se străduieşte fiecare angajat să realizeze importanţă acţiunilor sale pentru satisfacţia clienţilor şi prosperitatea fiemei.
  • În munca cu clienţi şi parteneri săi, „ASAP” EOOD garantează fiabilitate, responabilitate şi eficienţa, contact permanent cu client, onesitate şi punere în aplicare strictă a angajamentelor existente. Se străduieşte la atingerea încrederea în Client despre posibilitatea de a atinge nivelul necesar de calitate şi să-l menşină în timp.

POLITICA SECURITĂŢII INFORMAŢIONALE A „ASAP” EOOD

  • Aplicarea unei politici eficiente de securitate şi creare condiţii pentru gestionare continuă a proceselor în Organizaţia
  • Stabilirea unui sistem de securitate a informaţiilor, capabilă să răspundă aşteptărilor înalte ale clienţilor săi şi de specificul afacerilor.
  • Consolidarea Organizaţiei în ceea ce priveşte managementului fiabil şi contunuu a proceselor sale şi servicii specifice, prin identificarea continuă, analiza, evaluarea şi tratamentul riscurilor active, aplicarea unor mecanizme adecvate de control, asigurarea de conformitate şi conştientizare de securitate legale, tehnologice, şi tactice.
  • Punerea în aplicare a planurilor specifice: tratamentul riscului, munca continuă şi recuperare din criză, asigurarea de securitate cuprinzătoare şi altele.
  • Utilizare eficienta şi efectivă a resurselor disponibile inovatoare, informative, materiale, umane şi financiare, în conformitate cu cerinţelor de securitate ale tuturor activelor.
  • Gestionarea de un proces continuu de training, conştientizare şi motivare a personalului în aspectul de securitate.

„ASAP” EOOD implementează şi menţine UN SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI SECURITATEA INFORMAŢIONALĂ, în conformitate cu cerinţelor ISO 9001: 2008 şi ISO 27001:2005. „ASAP” EOOD percepe procesului de abordare pentru crearea şi menţinerea unui sistem integrat. Implementează acţiuni corective şi preventive atunci când apar discrepanţe. În acest sens estimează, planifică, implementează, monitorizează şi îmbunătăţeşte în continuu tuturor proceselor care influenţează calitatea serviciilor şi securitatea informaţională.

Conducerea „ASAP” EOOD este de acord să respectă cerinţelor legale aplicabile şi alte cerinţe acceptate voluntar în ceea ce priveşte serviciile care care urmează să fie comercializate. Implementează şi menţine un sistem integrat de managementul calităţii şi securitatea informaţională. Periodic evaluăm eficacitatea sistemului.

Conducerea „ASAP” EOOD declară POLITICII SALE DE CALITATE ŞI SECURITATE INFORMAŢIONALĂ, care este comunicată, înţeleasă, aplicată şi menţinută la toate nivelurile organizaţiei.

 

DECLAR,

 

Participare şi responsabilitate în punerea în aplicare a POLITICII DE CALITATE ŞI SECURITATE INFORMAŢIONALĂ  şi revizuirea constantă a adecvării.

15.08.2013 г.

Manager:..........................
/P. Ziumbilev/

Doriţi să stiţi mai mult? Ne puteţi contacta pe sales.romania@asap.bg sau +40 316300863.