ISO Certificare

ISO Certificare

Efectuând activitatea sa, ASAP se străduieşte la îmbunătăţirea continuă în calitatea serviciilor oferite şi efectuarea cerinţelor SAP Germania privind compania. Consecinţă firească acestei străduinţe a fost încorporarea şi suportul sistemului integrat de gestionare şi securitatea informaţională, care corespunde cerinţelor ISO 9001: 2015 şi ISO 27001: 2013, pentru care ASAP a primit certificat din TÜV NORD Germania.

Politica calităţii ASAP include asigurarea de servicii contemporane, efective şi de calitate, studierea gradului de satisfacţie clienţilor, creşterea calificarea personalului, motivaţia pentru muncă de înaltă calitate şi ajustare internă pentru îmbunătăţiri continue şi măsurabile, în muncă zilnică în conformitate cu cele mai bune practici în Germania şi UE. Compania a adoptat pentru politica sa, de securitate informaţională, realizarea de activităţi eficiente de securitate şi crearea condiţii pentru gestionarea continuă a proceselor; crearea de un sistem de securitate informaţională; identificare continuă, analiză, evaluare şi tratamentul riscurilor privind activelor, implementarea mecanisme de control adecvate, asigurarea de conformitate juridică, tehnologică, tehnică şi tactică şi conştientizare de securitate.

Doriţi să stiţi mai mult? Ne puteţi contacta pe sales.romania@asap.bg sau +40 316300863.