Administration – BI platform

Business Intelligence platform 4.0

BOE310/ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Administration and Security

Acest curs vă pregăteşte pentru performanta sarcinilor administrative cheie din platformă SAP BusinessObjects Business Intelligence, pentru gestionarea consumătorilor, grupuri şi obiecte, precum şi pentru distribuţie de conţinut.

BOE310

BOE315/ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Administration and Security

În timpul acestui curs veţi obţine cunoştinţele necesare, pentru a explica natură platformei SAP BusinessObjects Business Intelligence, ca să puteţi gestiona conţinutul şi obiectivele, a grupa obiectele, a gestiona aplicaţii, precum şi pentru a distribui conţinut pcatre consumători.

BOE315

BOE320/ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Administering Servers (Windows)

Cursul se concentrează pe structură platformei SAP BusinessObjects Business Intelligence. În timpul cursului veţi forma cunoştinte şi abilitaţi de configurarea platformei, precum şi modul de a efectua managementul serverul şi sarcini administrative în SAP BusinessObjects Business Intelligence, inclusiv: gestionarea şi configurarea serverelor, rezolvarea problemelor în SAP BusinessObjects Business Intelligence.

BOE320

BOE325/ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Administering Servers (Windows)

Acest curs prezintă configurarea la fiecare component de server în platformă SAP BusinessObjects Business Intelligence. Veţi putea să configuraţi fiecare component şi veţi înţelege cum informaţia de procesele de sistem se transmite de la un server la alt, procese cum ar fi: logare în sistem, planificare şi vizualizare a rapoartelor. Veţi dobândi abilitaţi de folosire Central Management Console (CMC) şi Central Configuration Manager (CCM), necesare pentru gestionarea şi configurarea serverelor, veţi vedea, de asemenea, soluţii de eliminarea disfuncţionalităţile sistemului. Beneficiul de afaceri din acest curs, constă în faptul că acesta oferă bază necesară pentru arhitecţi de sistem și administratori, care sunt responsabili pentru administrarea serverelor din platforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

BOE325

BOE330/ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Designing and Deploying a Solution

În acest curs, participanţii vor forma abilitaţi de analiză şi identificarea cerinţelor clienţilor, cu scop de dezvoltare soluţiile SAP BusinessObjects BI, folosind conceptele High Availability, Scalability, Sizing, Disaster Recovery şi Lifecycle Management. Aceşti abilitaţi vor permite dezvoltarea unui plan de management, conţinutului caruia include securitate sporită şi metode de replicare pentru proiectare soluţii de SAP Business Intelligence.

BOE330

Information Design Tool 4.0

BOID10/ SAP BusinessObjects Information Design Tool

Scopul acestui curs este să vă ofere abilitaţi complexe, necesare pentru lucru cu Information Design Tool, care permite să se atrag, definesc şi manipula meta date din surse relaţionale şi OLAP, pentru a crea şi a pune în aplicare SAP BusinessObjects universes. În acest curs veţi învăţa cum să folosiţi datele din diverse surse de sistem cu SAP BusinessObjects BI client tools.

BOID10

BOID20/ Advanced use of the Information Design Tool

Acest curs de 2 zile va construi competenţele specifice, necesare pentru muncă cu Information Design Tool, inclusiv mai multe funcţii avansate, cum ar fi: rezolvare SQL Traps, prin funcţia @AggregateAware; creare de universes din surse diferite, precum şi gestionare şi optimizare a universes.

BOID20

Enterprise XI 3.0/ XI 3.1

BOE310/ SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.0: Administration and Security

Acest curs de 2 zile explică cum să efectuaţi sarcini în Central Management Console (CMC). Aceste sarcini includ suportul BusinessObjects TM Enterprise consumători şi grupe, astfel încât să aibă acces la datele corporative prin portalul web în BusinessObjects Enterprise. Aceste date de firmă pot exista sub formă de Crystal Reports, BusinessObjects Web Intelligence sau acte Desktop Intelligence, Voyager workspaces, obiecte de programare, seturi de obiecte, precum și site-uri populare de la părţi terţe, cum ar fi fişiere Microsoft Word şi Excel şi alte.

BOE310

BOE315/ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Administration and Security

Acest curs online explică componentele platformei SAP BusinessObjects Business Intelligence. În programă sunt acoperite întrebări cum ar fi modul de a gestiona conţinutul şi obiecte în platformă, modul de gestionare şi asigurare aplicaţiilor, modul de distributie conţinutul până la consumători.

BOE315

BOE320/ SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.0: Administering Servers – Windows

Acest curs de 3 zile prezintă configurarea fiecărui component de server în platformă BusinessObjects Enterprise. Dvs. veţi configura fiecare component şi veţi înţelege cum informaţia de procesele de sistem se transmite de la un server la alt, procese cum ar fi: intrare în sistem, planificare şi vizualizare rapoartelor. Veţi dobândi abilitaţi de folosinţa Central Management Console (CMC) şi Central Configuration Manager (CCM), necesare pentru gestionarea şi configurarea serverelor, în plus veţi învăţa soluţii de depănare defecţiuni ale sistemului. Beneficiu de afaceri din acest curs, constă în faptul că această oferă bază de cunoştinţe şi abilitaţi, necesare arhitecţii de sistem şi administratori, care sunt responsabili pentru administrarea serverelor platformei BusinessObjects Enterprise.

BOE320

BOE325/ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Administering Servers (Windows)

Acest curs online explică şi arată configuraţia de fiecare server component în platformă SAP BusinessObjects Business Intelligence. Veţi putea configura fiecare component şi veţi putea urmări fluxurile de informaţii de la server la server: intrare în sistem, planificare şi vizualizare rapoartelor. Veţi învăţa să folosiţi Central Management Console (CMC) şi Central Configuration Manager (CCM), ca să puteţi gestiona şi configura servere, de asemenea veţi învăţa soluţii de depănare problemelor apărute în sistem.

BOE325

BOE330/ SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.0/3.1: Designing and Deploying a Solution

Acest curs are ca scop construirea cunoştinţelor şi abilitaţilor necesare pentru proiectarea sistemului BusinessObjects Enterprise. Cursanţi vor forma cunoştinţe de analiză şi identificarea cerinţelor clienţilor, cu scop de dezvoltare soluţia BusinessObjects Enterprise, folosind conceptele High Availability, Scalability, Sizing, Disaster Recovery şi Lifecycle Management. Prin studii de cazuri reale, participanţii vor proiecta şi construi sistem, dupa ce vor elabora un plan de gestionare conţinutului cu metode de securitate şi de replicare.

BOE330

Enterprise Migration XI 3.0

BOE350/ Migrating from SAP BusinessObjects 5.x/6.x to SAP BusinessObjects XI 3.0

Acest curs de 3 zile este conceput pentru a vă oferi cunoştinţele necesare pentru migrare cu succes de la BusinessObjects TM 5. X/6. X la BusinessObjects TM XI 3.0. Până la finalul cursului, veţi dobândi cunoştinţe cum să planificaţi şi să executaţi strategia Dvs. de migraţie, veţi înţelege cum puteţi migra consumători şi conţinut, şi în plus veţi învăţa funcţii BusinessObjects XI 3.0 security model. Veti exersa diverse migraţii ale utilizatorilor şi conţinutului printr-o serie de cazuri reale. Beneficiu de afaceri a acestui curs este, că Dvs. veţi fi în stare să planificaţi şi realizaţi o migraţie succesivă la BusinessObjects XI 3.0.

BOE350

Enterprise Universe Design XI 3.0/3.1

BOU310/ DM310V3.0 - SAP BusinessObjects Universe Designer XI 3.0/3.1: Universe Design

Acest curs de 3 zile are ca scop construirea abilităţilor necesare pentru proiectare, construire şi gestionare BusinessObjects 6.5, BusinessObjects XI R1/R2 şi BusinessObjects XI 3.0/3.1 universes. Cursul prezintă conceptele şi terminologia de proiectare a universe, precum şi rolul de universe în ceea ce priveşte BusinessObjects reporting tools. Cursul prezintă şi procesul de planificare, proiectare şi creare de universe. Beneficiu de afaceri a acestui curs este, ca el prezintă metodologia şi practicele cele mai bune pentru creare de universes.

BOU310

BOU320/ SAP BusinessObjects Universe Designer XI 3.0/3.1: Advanced Universe Design

Acest curs de 2 zile este destinat pentru a forma abilitaţi şi cunoştinţe aprofundate, necesare de proiectare de universes, report designeri şi business users, veţi putea crea rapoarte, fără să fie nevoie să învăţaţi sursă de bază de date şi structură ea.

BOU320

Doriţi să stiţi mai mult? Ne puteţi contacta pe sales.romania@asap.bg sau +40 316300863.