Trainings de administratori

Trainings de administratori

The Fast Track to Adaptive Server Enterprise Course

EDB116

Acest curs este destinat Database Administrators, Database Designers, End-Users и SQL Developers.

După finalizarea cursului veţi ştia componentele de bază ale Adaptive Enterprise Server pentru a vă conecta la serverul de baze de date, veţi fi capabil să creaţi şi completaţi tabele cu date, precum şi să creaţi cereri de date din aceste tabele. O altă competenţă de bază, pe care veţi învăţa este crearea de coduri în Transact-SQL. După finalizarea cursului veţi putea folosi în mod eficient şi veţi gestiona tranzacţii, precum şi veţi crea proceduri de funcţionarea lor.

broşură

System and Database Administration: Adaptive Server Enterprise Course (Release 15.7)

EDB358

Grupul ţintă a cursului de 5 zile este compus de System Administrators şi Database Administrators. El este destinat să construiască abilităţile şi cunoştinţele Dvs. de identificarea sarcinilor de bază în sistem Sybase. După finalizarea lui, veţi fi capabili să administraţi baze de date, cu accent subliniat asupră gestionarea resurselor, sistemului de securitate, monitorizarea şi depănarea problemelor.

Cursul cuprinde o mulţime de exerciţii practice: instalarea serverelor ASE; configurarea şi distribuirea resurselor de hardware; crearea data stores; asigurarea accesului datelor; identificarea şi rezolvarea problemelor, legate de deterioarea bazelor de date; arhivarea şi recuperarea strategiilor; planificarea muncii, precum şi menţinerea stabilitatea bazelor de date.

broşură

Advanced Administration and Troubleshooting for Adaptive Server Enterprise Course

EDB652

Acest curs de 5 zile, este destinat System и Database Administrators. În timpul cursului, veţi dobândi cunoştinţe şi abilităţi de bază cu privire la modului de folosinţă comenzilor DBCC pentru detectarea şi rezolvarea problemelor, legate de fragmentarea, distribuţia şi reţea.

De asemenea veţi dobândi abilităţi extinse de administrarea serverelor: ce trebuie să facem, când hardware-ul dă eroare şi cum se impementează caracteristicilor concepute Adaptive Enterprise Server 15. Veţi face cunoştinţă cu caracteristici speciale, care oferă o mai mare flexibilitate în domeniului migraţiei şi automatizarea gestionării, monitorizarea serverii, integrarea spaţiilor de date şi gesionarea resurselor.

broşură

Troubleshooting Adaptive Server Data Structures Course

EDB557

Acest curs de 4 zile este destinat pentru administratori de bază de date, responsabile de depănare problemelor din Adaptive Servers; administratori de sistem, responsabili pentru menţinerea Adaptive Servers şi structuri interne, specialişti Performance and Tuning cu responsabilităţi de sistem sau administratoare de gestionarea mediilor Adaptive Servers.

Pe lângă subiectele abordate în cursurilor Advanced Administration şi Troubleshooting, acest curs ia în considerare în detaliu munca şi funcţionalitatea ASE-ului, inclusiv versiunile de la 12.5 până la 15.0.3.

Principalele obiective ale cursului sunt legate de achiziţionarea cunoştinţelor aprofundate de muncă structurilor ASE; folosirea DBCC pentru detectarea problemelor potenţiale, legate de datelor pierdute şi cele deteriorate; identificarea şi recuperarea datelor pierdute/deteriorate; folosirea Recovery Fault Isolation (RFI).

broşură

Performance & Tuning using MDA Tables Course

EDB655

Grupul ţintă al cursului de 3 zile, este format de Database Administrators, Database Designers şi System Administrators. Este destinat, ca să dobândiţi abilităţi şi cunoştinţe aprofundate de configurarea MDA, explică scopului MDA, cum să setaţi Repository de monitorizare, diagnosticarea şi depănarea problemelor în mediului ASE.

Cursul include urmăroarelor teme: Introduction to MDA Tables; Characteristics of MDA Tables; MDA Tables - Definitions & Usage; Configuring MDA Tables; Capturing Data to the MDA Repository; Monitoring Server Resources; Monitoring Application Resources; Process Level / Fault Isolation Monitoring.

broşură

ASE 15 Migration for DBAs Course

EDB657

Publicul ţintă a cursului este formată din administratori de baze de date, administratori Sybase şi dezvoltători SQL.

În timpul cursului veţi fi intordus în mediului Adaptive Enterprise Server 15.0.3, din punct de vedere administrarea bazelor de date, înainte şi după migrare. De asemenea veţi dobândi abilităţi şi cunoştinţe în utilizarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a Adaptive Enterprise Server 15; pentru interpretarea diagnosticelor lor în planuri concrete de acţine, precum şi îndeplinirea sarcinilor de evaluarea şi modificarea optimizatorului. După finalizarea cursului veţi fi în stare să lucraţi mai eficient cu statistică, folosirea noului optimizator, precum şi să faceţi schimbări în metodologiilor  existente.

broşură

Powering Up with ASE 15.0 Course

EDB366

Grupul ţintă al cursului este format de Database Administrators, Performance and Tuning Specialists, Database Designers, System Analysts and Architects.

Cursul este destinat să construiască abilităţile şi cunoştinţele Dvs., cu scopul de a trece din versiuni anterioare ale ASE, spre cele noi ASE 15.0, şi pentru a vă cunoaşte cu toate caracteristici noi. În timpul cursului veţi învaţa noi tehnici de monitorizarea şi oprimizarea suportului. Veţi dobândi experienţa practică cu cele mai noi funcţionalităţi ale Adaptive Server Enterprise version 15.0, care versiune include o gamă largă de posibilităţi noi de administratori, dezvoltători SQL şi utilizători finali.

broşură

Powering Up with ASE 15.7 Course

EDB367

Acest curs de două zile este destinat pentru administratori de baze de date şi dezvoltători SQL.

În timpul cursului veţi face cunoştinţe cu modificărilor făcute în versiunile 15.5 şi 15.7 ale Adaptive Server Enterprise. Veţi face cunoştinţă cu o mulţime de chimbări mici funcţionale, modificări de cod, modificări MDA, modificări administrative, modificări în implementarea securităţii serverului, precum şi noile proceduri şi posibilităţi. În timpul cursului veţi învăţa cum să configuraţi şi folosiţi funcţionalităţii transfer table, precum şi folosirea noilor posibilităţilor de compresie a datelor disponibile în ASE 15.7.

broşură

Doriţi să stiţi mai mult? Ne puteţi contacta pe sales.romania@asap.bg sau +40 316300863.