Training pentru developers

Training pentru developers

The Fast Track to Adaptive Server Enterprise Course

EDB116

Acest curs este destinat Database Administrators, Database Designers, End-Users и SQL Developers.

După finalizarea cursului veţi ştia componentele de bază ale Adaptive Enterprise Server pentru a vă conecta la serverul de baze de date, veţi fi capabil să creaţi şi completaţi tabele cu date, precum şi să creaţi cereri de date din aceste tabele. O altă competenţă de bază, pe care veţi învăţa este crearea de coduri în Transact-SQL. După finalizarea cursului veţi putea folosi în mod eficient şi veţi gestiona tranzacţii, precum şi veţi crea proceduri de funcţionarea lor.

broşură

SQL Anywhere 10.0 Fundamentals Course

IAS185

Acest curs de două zile este destinat adminitratorii baze de date şi SQL Anywhere Application Developers. Scopul lui este de a clarifica metodele de dezvoltare şi gestionare bazelor de date independente, de introducere şi recuperarea datelor din baze de date locale şi îndepărtate.

Cursul se referă la utilizarea proxy tables pentru a accesa bazelor de date îndepărtate, precum şi automatizarea sarcinilor cu programe şi evenimente. În timpul cursului veţi învăţa cum să folosiţi debugger de rezolvarea problemelor cu proceduri, evenimente şi interogări, cu scopul de obşine rezultate optime. După finalizarea cursului, veţi ştia în general Application Programming Interfaces (ODBC, ESQL, JDBC, ADO, Open Client, .NET), precum şi adăugarea spre interfaţă principală a SQL Anywhere.

broşură

ASE 15 Migration for DBAs Course

EDB657

Publicul ţintă a cursului este formată din administratori de baze de date, administratori Sybase şi dezvoltători SQL.

În timpul cursului veţi fi intordus în mediului Adaptive Enterprise Server 15.0.3, din punct de vedere administrarea bazelor de date, înainte şi după migrare. De asemenea veţi dobândi abilităţi şi cunoştinţe în utilizarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a Adaptive Enterprise Server 15; pentru interpretarea diagnosticelor lor în planuri concrete de acţine, precum şi îndeplinirea sarcinilor de evaluarea şi modificarea optimizatorului. După finalizarea cursului veţi fi în stare să lucraţi mai eficient cu statistică, folosirea noului optimizator, precum şi să faceţi schimbări în metodologiilor  existente.

broşură

Performance and Tuning: Configuring Adaptive Server Enterprise Course

EDB553

Acest curs de 5 zile este destinat pentru Database Administrators и Open Interface Developers

În timpul cursului veţi dobândi abilităţi şi cunoştinţe de setarea Adaptive Server Enterprise (ASE), cu scopul de a obţine performanţă oprimă. După sfărşitului cursului veţi cunoaşte în detaliu arhitectura ASE, precum şi veţi fi capabili să identificaţi şi depănaţi problemelor de proiectare bazelor de date, inclusiv titlurilor tabelelor.

Subiectele de instruire includ proiectarea baze de date, diagnosticarea şi depănarea problemelor, managementul resurselor ASE (CPUs, disks, I/O), funcţii SMP, metodologii şi tehnici benchmarking turning.

broşură

Powering Up with ASE 15.0 Course

EDB366

Grupul ţintă al cursului este format de Database Administrators, Performance şi Tuning Specialists, Database Designers, System Analysts şi Architects.

Cursului este destinat să construiască abilităţilor şi cunoştinţelor Dvs., cu scopul de a trece din versiuni anterioare ale ASE spre cele noi ASE 15.0, precum şi să vă cunoaşte cu toate noile funcţionalităţi. Veţi dobândi experienţă practică cu cele mai noi funcţionalităţi ale Adaptive Server Enterprise version 15.0, care versiune include o gamă largă de noi oportunităţi pentru administratori, dezvoltători SQL şi utilizători finali.

broşură

Powering Up with ASE 15.7 Course

EDB367

Acest curs de două zile este destinat pentru administratori de baze de date şi dezvoltători SQL.

În timpul cursului veţi face cunoştinţe cu modificărilor făcute în versiunile 15.5 şi 15.7 ale Adaptive Server Enterprise. Veţi face cunoştinţă cu o mulţime de chimbări mici funcţionale, modificări de cod, modificări MDA, modificări administrative, modificări în implementarea securităţii serverului, precum şi noile proceduri şi posibilităţi. În timpul cursului veţi învăţa cum să configuraţi şi folosiţi funcţionalităţii transfer table, precum şi folosirea noilor posibilităţilor de compresie a datelor disponibile în ASE 15.7.

broşură

Doriţi să stiţi mai mult? Ne puteţi contacta pe education@asap.bg sau + 40 31 229 8487